Informatie afbeelding: Martijn Beekman

Leeswijzer

In het hoofdstuk 'Het Nationaal Programma Landelijk Gebied' wordt ingegaan op de vraag waarom het Nationaal Programma Landelijk Gebied is opgesteld, wat de functies en doelen zijn van het NPLG en de relatie met andere plannen en initiatieven. Het hoofdstuk 'De oplossingsrichtingen voor het Landelijk Gebied' geeft verdere toelichting op de oplossingsrichtingen voor het landelijk gebied met de te onderzoeken alternatieven en variaties. Het hoofdstuk 'Beoordelingskader en methodiek' beschrijft hoe de effecten van het voornemen onderzocht gaat worden in het planMER. In het hoofdstuk 'Vervolgproces en procedure' komen tot slot de te volgen procedures en rollen aan bod.