Bijlage 1: Structurerende keuzes 1-12

Bijlage 2: Verklarende woordenlijst