Informatie afbeelding: Age Zijderveld

Leeswijzer

Dit planMER is opgedeeld in een deel A en een deel B. In deel A komen de hoofdlijnen uit de bevindingen van het planMER voor besluitvorming aan de orde. In deel B wordt de onderbouwing van de beoordeling van de huidige situatie en trends en de effecten van de structurerende keuzes uitgewerkt.