Informatie afbeelding: Richard Zomerdijk

Veilige en gezonde leefomgeving

Voor het hoofdthema Veilige en gezonde leefomgeving worden twee thema’s besproken: Milieukwaliteit en gezondheid en Klimaat. Voor het thema Milieukwaliteit en gezondheid wordt de indicator Milieugezondheidsrisico’s gebruikt. Voor het thema Klimaat worden de indicatoren Emissie broeikasgassen en Vastlegging koolstof gebruikt.